Choose the Original – HewSaw Grey

Historia

Historien om Veisto-gruppen började 1964 när bröderna Rautio för eget bruk utvecklade sin första bilningsmaskin för koniska balkar. Den vidareutvecklades senare till en sågmaskin som lämpade sig för sågning av klentimmer. Ursprungligen var maskinen inte tänkt för kommersiellt bruk, men andra sågverk i området intresserade sig för den banbrytande nya uppfinningen och den kommersiella potentialen blev uppenbar.


1950-talet

Den flitige småbrukaren Evert Rautio från Savolax hade fyra söner, Esko, Kauko, Jouko och Hannu, som tidigt fick bidra till försörjningen genom att arbeta i skogen och på den lilla åkermark familjen ägde. Arbetet med skogsbruk, jordbruk, dikesgrävning, sågning och jakt var mödosamt. Det var därför inte så konstigt att bröderna utvecklade ett stort intresse för att utnyttja maskiner som ett sätt att minska det hårda slit det innebar att leva av jorden och skogen. Utan några pengar lyckades bröderna hemma i sin verkstad svetsa ihop en mängd hjälpmedel av järnskrot, gamla motorer och övergivna maskiner. Bland deras skapelser fanns en traktor, en cirkelsåg och ett släp för att ta upp stenblock. Den första versionen av bilningsmaskinen togs fram för att underlätta produktionen av fyrkantsvirke för den egyptiska byggbranschen. En hemmagjord generator, också den tillverkad av bröderna, levererade ström inte bara till verkstaden utan även till byn.

”Vi har alltid varit tvungna att bygga de maskiner vi behövt för att förtjäna vårt uppehälle.”
- Kauko Rautio

 4KASIVEI2 4KONEVEI21960-talet

Sågmaskinen för balk-virket, tillverkad av skrotjärn och med en älghud som flisskydd, lockade inga köpare i början. Men det visade sig dock vid testsågning att maskinen trots sitt utseende kunde producera förstklassiga balkar. Det första kontraktet tecknades med företaget Uuraan Puu som sågade fyrkantsvirke i Sonkajärvi i östra Finland. Med sågmaskinen på släp bakom traktorn började bröderna sin nya karriär.  I takt med att ytterligare framgångar följde blev det snart tydligt att de skulle kunna försörja sig på sin nya uppfinning. Det krävdes nya lokaler och ett företag, och 1964 grundades Kone-Veisto Velj. Rautio.
Man byggde en ny anläggning i Mäntyharju för tillverkningen av sågmaskinerna. Men exportefterfrågan på balk-virket avtog och bröderna var tvungna att hitta en ersättning för den förlorade inkomstkällan. De kom på idén att använda sina egna maskiner för att tillverka dräneringsrör och rundvirke.

 

1970-talet

Marknaden för balk-virke vaknade åter efter några år, och traktordrivna sågmaskiner efterfrågades på nytt. Bröderna och lokala anställda åkte runt i hela Finland med maskinerna. 1976 hade bröderna grundat över ett dussin permanenta sågverk för balk-virke. Företagets maskiner stod för allt fyrkantsvirke som exporterades från Finland, totalt nära 300 000 m³ per år.
I slutet av årtiondet ledde nya regleringar och politiska förändringar i Egypten till minskad efterfrågan på balk-virke, och marknaden försvann snart helt och hållet. Än en gång stod företaget inför en tuff utmaning, och fler djärva innovationer krävdes snabbt för att hålla företaget flytande. Vid det här laget hade bröderna skaffat sig gedigen erfarenhet av träförädling. Under Kaukos överinseende utformade de en sågmaskin som lämpade sig för bearbetning av klentimmer, och de startade ett eget sågverk. Skogarna som hade planterats efter andra världskriget var redo för sin första gallring och man tänkte att det borde finnas en nisch på marknaden.


1980-talet

För den nya satsningen bildade man ett nytt företag, Veisto-Rakenne Rautio Oy, och det byggdes en ny tillverkningsanläggning. Prototypen av VeistoSaha R115-sågmaskinen slutfördes, testades och förbättrades på brödernas eget sågverk nära anläggningen. Det högkvalitativa sågade virket som VeistoSaha R115 producerade blev snart efterfrågat, och intresset växte snabbt i hela landet. Det dröjde inte länge innan företaget var redo att börja sälja maskinen. Den första VeistoSaha-maskinen levererades till ett finskt sågverk 1983, och ett par år senare exporterades de första exemplaren till Norge under varumärket HewSaw.

”Vi har inte bara tagit stora risker tillsammans, vi har också tagit konsekvenserna tillsammans”.
- Jouko Rautio


1990-talet

Den banbrytande HewSaw-sågmaskinen fick snabbt en uppföljare. Maskinens exakta cirkelsågteknik, utmärkta kurvsågningsegenskaper, kompakta storlek och den effektivitet med vilken den producerade högkvalitativt virke och flis gjorde den till en kommersiell framgång. Företaget hade verksamhet även vid sågverken Kissakoski och Kokkosenlahti, och där skaffade man sig praktisk erfarenhet som var ovärderlig för vidareutvecklingen av maskinerna.
Med ett generationsskifte i företaget inleddes en övergångsfas. Genom investeringar i marknadsföring och export ökade försäljningen stadigt utanför Norden. Filialer etablerades på de viktigaste marknaderna för att hantera marknadsföring och underhåll. Tillverkningsanläggningen byggdes ut flera gånger och man gjorde omfattande investeringar i maskinutrustningen. Serieproduktionsprocesser introducerades.


2000-talet

Som ett resultat av företagets systematiska produktutveckling växte den globala efterfrågan på HewSaw-maskiner för bearbetning av virke i standardstorlek. Företagets kompetens inom elektrifiering och automation stärktes, och investeringarna i produktutveckling fortsatte.

 

2012

Veisto Oy har blivit världsledande inom sitt område bland sågmaskinstillverkare och HewSaw-tekniken har anhängare på sågverk över hela världen. Idag drivs företaget av tredje generationen i familjen Rautio med rötterna stadigt i den finska myllan. HewSaw-fabriken ligger kvar i Mäntyharju och är fortsatt en av de ledande aktörerna på marknaden.